รูมเทอร์โมสตัท

(Room Thermostat)

จำหน่ายชุดคอนโทรลแอร์ รีโมทแอร์ ทั้งแบบมีสายและไร้สาย รูมเทอร์โมสตัท
ยี่ห้อ INTRONICS, Honeywell, MIZU มีสินค้าจำหน่ายครบทุกรุ่น

รายชื่อและรุ่นสินค้าชุดคอนโทรลแอร์
ประเภท รูมเทอร์โมสตัท

รูมเทอร์โมสตัท
ยี่ห้อ Honeywell
รุ่น T6360

รูมเทอร์โมสตัท
ยี่ห้อ Honeywell
รุ่น T6360 (ฐาน)

รูมเทอร์โมสตัท
ยี่ห้อ Honeywell
รุ่น T6373

ลูกบิดรูมเทอร์โมสตัท
ยี่ห้อ Honeywell

รูมเทอร์โมสตัท
ยี่ห้อ INTRONICS รุ่น digital

รูมเทอร์โมสตัท
ยี่ห้อ INTRONICS แบบธรรมดา

error: Content is protected !!