แคปรัน/รันคาปาซิเตอร์

(Run Capacitor)

แคปรัน หรือ รันคาปาซิเตอร์ คือ อุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้าที่ใช้ช่วยการทำงานของคอมเพรสเซอร์ และมอเตอร์ไฟฟ้า

รันคาปาซิเตอร์จะทำหน้าที่ปรับกระแสและเฟสของไฟฟ้า เพื่อช่วยให้มอเตอร์ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รันคาปาซิเตอร์ที่ใช้ในงานเครื่องปรับอากาศ มี 2 ชนิด

  1. Single Unit หรือที่เรียกกันว่า แคปรัน 2 ขั้ว จะใช้คู่กับคอมเพรสเซอร์
  2. Dual Run Capacitor หรือที่เรียกกันว่า แคปรัน 3 ขั้ว จะเป็นคาปาซิเตอร์ 2 ตัวในเคสซิ่งเดียวกัน
    โดยขั้วหนึ่งใช้ต่อกับคอมเพรสเซอร์ อีกขั้วหนึ่งใช้ต่อกับมอเตอร์พัดลม
    การต่อใช้งานต้องพิจารณาที่แผ่นบอกรายละเอียด (Name Plate)
    เช่น คาปาซิเตอร์ตัวหนึ่งบอกขนาดความจุ 20+5 uF
    การใช้งานต่อคาปาซิเตอร์ความจุ 20 uF สำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และความจุ 5 uF สำหรับมอเตอร์พัดลม

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา แคปรันแบบ 2 ขั้ว และ 3 ขั้ว

MFDELECTRICALTYPEPRICE
20 uF440VAC (50/60Hz)2 ขั้ว290 บาท
25 uF440VAC (50/60Hz)2 ขั้ว300 บาท
30 uF440VAC (50/60Hz)2 ขั้ว310 บาท
35 uF440VAC (50/60Hz)2 ขั้ว330 บาท
40 uF440VAC (50/60Hz)2 ขั้ว340 บาท
45 uF440VAC (50/60Hz)2 ขั้ว350 บาท
50 uF440VAC (50/60Hz)2 ขั้ว370 บาท
55 uF440VAC (50/60Hz)2 ขั้ว390 บาท
60 uF440VAC (50/60Hz)2 ขั้ว420 บาท
80 uF370VAC (50/60Hz)2 ขั้ว780 บาท

รายชื่อและรุ่นสินค้า แคปรัน 2 ขั้ว ยี่ห้อ SHIZUKI

แคปรัน SHIZUKI 2 ขั้ว
ขนาด 20 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 440VAC

แคปรัน SHIZUKI 2 ขั้ว
ขนาด 25 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 440VAC

แคปรัน SHIZUKI 2 ขั้ว
ขนาด 30 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 440VAC

แคปรัน SHIZUKI 2 ขั้ว
ขนาด 35 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 440VAC

แคปรัน SHIZUKI 2 ขั้ว
ขนาด 40 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 440VAC

แคปรัน SHIZUKI 2 ขั้ว
ขนาด 45 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 440VAC

แคปรัน SHIZUKI 2 ขั้ว
ขนาด 50 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 440VAC

แคปรัน SHIZUKI 2 ขั้ว
ขนาด 55 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 440VAC

แคปรัน SHIZUKI 2 ขั้ว
ขนาด 60 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 440VAC

แคปรัน 2 ขั้ว
ขนาด 80 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 370VAC

รายชื่อและรุ่นสินค้า แคปรัน 3 ขั้ว

แคปรัน 3 ขั้ว
ขนาด 35+1.5 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 400VAC

แคปรัน 3 ขั้ว
ขนาด 35+1.5 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

แคปรัน 3 ขั้ว
ขนาด 55+6 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 450VAC

error: Content is protected !!