แคปสตาร์ท/สตาร์ทคาปาซิเตอร์

(Start Capacitor)

คาปาซิเตอร์ คือ อุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้าที่ใช้ช่วยการทำงานของคอมเพรสเซอร์ และมอเตอร์ไฟฟ้า

สตาร์ทคาปาซิเตอร์ หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “แคปสตาร์ท” ทำหน้าที่ในการเก็บประจุไฟฟ้าและช่วยอุปกรณ์ไฟฟ้า
เช่น คอมเพรสเซอร์แอร์ หรือ มอเตอร์ ในการออกตัวเมื่อเริ่มต้นการทำงาน

สตาร์ทคาปาซิเตอร์ที่ใช้ในระบบปรับอากาศ ใช้ในการออกตัวของคอมเพรสเซอร์แอร์แบบลูกสูบ
ซึ่งต้องการแรงกระชากเพื่อช่วยออกตัว

สตาร์ทคาปาซิเตอร์ที่มีจำหน่าย

  • แรงดันไฟฟ้า 220V
    มีขนาดขนาดความจุ 36-43 uF, 43-52 uF, 47-56 uF, 53-64 uF, 88-108 uF, 108-136 uF, 145-174 uF, 216-259 uF
  • แรงดันไฟฟ้า 220-330V
    มีขนาดความจุ 108-136 uF, 145-175 uF
  • แรงดันไฟฟ้า 330V
    มีขนาดความจุ 36-43 uF, 88-108 uF, 108-130 uF, 130-156 uF, 145-175 uF, 216-259 uF

รายชื่อและรุ่นสินค้า แคปสตาร์ท

แคปสตาร์ท
ขนาด 43-52 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 220/250VAC

แคปสตาร์ท
ขนาด 47-56 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 220/250VAC

แคปสตาร์ท
ขนาด 53-64 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 220/250VAC

แคปสตาร์ท
ขนาด 145-174 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 220/250VAC

แคปสตาร์ท
ขนาด 36-43 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 330VAC

แคปสตาร์ท
ขนาด 88-106 uF (ไมโครฟารัด)
แรงดันไฟฟ้า 330VAC

error: Content is protected !!