logo Tecumseh

คอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ Tecumseh

จำหน่ายคอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบยี่ห้อ Tecumseh (เทคัมเช่)
ทั้งไฟ 220V และ 380V ที่ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22

คอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ Tecumseh

(Reciprocating Compressor)

Tecumseh มีชื่อเสียงในด้านการนำนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์, ความเชื่อมั่นของลูกค้า และคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม อันเป็นผลมาจากจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 

ปัจจุบัน Tecumseh ได้ออกแบบเครื่องอัดฉีดแบบผนึกอย่างเต็มรูปแบบสำหรับแอร์บ้าน ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และเครื่องทำความเย็นเชิงพาณิชย์ และด้วยความเชี่ยวชาญที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น Tecumseh ยังมีสายการผลิตที่ครบถ้วนทั้งภายในและภายนอก, เครื่องขดลวด, เครื่องปั๊มความร้อน, ระบบทำความเย็นที่สมบูรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่ที่ได้รับอนุญาต

Tecumseh ได้ตอบสนองต่อความท้าทายของตลาดเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศมานานกว่า 7 ทศวรรษ ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ให้บริการ ความทุ่มเทในการควบคุมคุณภาพของ Tecumseh ทำให้ได้รับรางวัลจากผู้ผลิตเครื่องทำความเย็นรายใหญ่และผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ

คอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ
ยี่ห้อ Tecumseh (เทคัมเช่)
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22
ความสามารถในการทำความเย็น 25,000-89,000 BTU/HR

Tecumseh Compressor

รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ Tecumseh
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22 กระแสไฟ 220V

คอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ Tecumseh
รุ่น AWG5532E
ขนาด 25,500 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 220V

คอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ Tecumseh
รุ่น AVA5538E
ขนาด 32,000 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 220V

คอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ Tecumseh
รุ่น AV5542E
ขนาด 35,400 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 220V

คอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ Tecumseh
รุ่น AV5546E
ขนาด 38,750 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 220V

คอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ Tecumseh
รุ่น AGA5546E
ขนาด 39,000 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 220V

รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ Tecumseh
ใช้ร่วมกับน้ำยา R22 กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ Tecumseh
รุ่น AVA5538E
ขนาด 32,000 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ Tecumseh
รุ่น AV5542E
ขนาด 35,400 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ Tecumseh
รุ่น AV5546E
ขนาด 38,750 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ Tecumseh
รุ่น AVA5555E
ขนาด 45,500 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ Tecumseh
รุ่น AG5546E
ขนาด 38,700 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ Tecumseh
รุ่น AG5553F
ขนาด 44,165 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ Tecumseh
รุ่น AGC5553E
ขนาด 45,000 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ Tecumseh
รุ่น AGC5561E
ขนาด 50,800 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ Tecumseh
รุ่น AGC5568E
ขนาด 56,700 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ Tecumseh
รุ่น AGA5573E
ขนาด 61,300 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ Tecumseh
รุ่น SF5554E
ขนาด 54,000 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

คอมเพรสเซอร์แอร์ลูกสูบ Tecumseh
รุ่น SF5611E
ขนาด 89,200 BTU/HR
น้ำยา R22
กระแสไฟ 380V

error: Content is protected !!