ชุดคอนโทรลแอร์

จำหน่ายชุดคอนโทรลแอร์ครบทุกประเภท เช่น รีโมทแอร์แบบมีสายและไร้สาย, รูมเทอร์โมสตัท, ตัวยิงรีโมทแอร์
มีสินค้าให้เลือกหลากหลายยี่ห้อ เช่น LG, Honeywell, INTRONICS, Prevalence, NORCA, MIZU

รีโมทแอร์แบบไร้สาย Prevalence รุ่น R03/DT2

รายชื่อและรุ่นสินค้าชุดคอนโทรลแอร์
ประเภท รีโมทแอร์แบบมีสายและไร้สาย

 • รีโมทแอร์แบบมีสายและไร้สาย INTRONICS รุ่น DT03
 • รีโมทแอร์แบบมีสายและไร้สาย INTRONICS รุ่น DT04
 • รีโมทแอร์แบบมีสายและไร้สาย INTRONICS รุ่น DT06
 • รีโมทแอร์แบบมีสาย INTRONICS รุ่น ECONO4.1
 • รีโมทแอร์แบบมีสาย INTRONICS รุ่น Wall Thermostat II
 • รีโมทแอร์แบบมีสาย INTRONICS รุ่น LCD WIRE II (W)
 • รีโมทแอร์แบบไร้สาย Prevalence รุ่น R03/D1A
 • รีโมทแอร์แบบไร้สาย Prevalence รุ่น R03/D1D
 • รีโมทแอร์แบบไร้สาย Prevalence รุ่น R03/DC3
 • รีโมทแอร์แบบไร้สาย Prevalence รุ่น R03/DID
 • รีโมทแอร์แบบไร้สาย Prevalence รุ่น R03/DT2
 • รีโมทแอร์แบบไร้สาย Prevalence รุ่น R03/DT6
 • รีโมทแอร์แบบมีสาย Prevalence รุ่น ECONO RT03
 • รีโมทแอร์แบบไร้สาย NORCA รุ่น G151
 • รีโมทแอร์แบบไร้สาย NORCA รุ่น N211-MMT
 • รีโมทแอร์แบบมีสาย NORCA รุ่น N212-MMT
 • รีโมทแอร์แบบมีสาย 2 AIR
 • รีโมทแอร์แบบมีสาย รุ่น M8+D3
 • รีโมทแอร์แบบไร้สาย รุ่น R03/GS

รายชื่อและรุ่นสินค้าชุดคอนโทรลแอร์
ประเภท ตัวยิงรีโมทแอร์

 • ตัวยิงรีโมทแอร์ INTRONICS รุ่น LCD 5.1
 • ตัวยิงรีโมทแอร์ INTRONICS รุ่น LCD 6
 • ตัวยิงรีโมทแอร์ LG
 • ตัวยิงรีโมทแอร์ SP (Universal Remote) รุ่น SP-9999SL

รายชื่อและรุ่นสินค้าชุดคอนโทรลแอร์
ประเภท รูมเทอร์โมสตัท

 • รูมเทอร์โมสตัท Honeywell รุ่น T6360
 • รูมเทอร์โมสตัท Honeywell รุ่น T6360 (ฐาน)
 • รูมเทอร์โมสตัท Honeywell รุ่น T6373
 • ลูกบิดรูมเทอร์โมสตัท Honeywell
 • รูมเทอร์โมสตัท INTRONICS รุ่น digital
 • รูมเทอร์โมสตัท INTRONICS แบบธรรมดา
 • รูมเทอร์โมสตัท MIZU รุ่น ERT1C
error: Content is protected !!