แผงคอนโทรลแอร์ TRANE

(TRANE Control Board)

logo TRANE

ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แอร์เทรน TRANE ครบทุกประเภท
จำหน่ายชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE ทุกชนิด เช่น รีโมทแอร์แบบมีสายและไร้สาย, รูมเทอร์โมสตัท, 
ตัวยิงรีโมทแอร์, จอรับสัญญาณ, แผงคอนโทรล, สายเซ็นเซอร์/สายฟรีสเซอร์
มีสินค้าจำหน่ายครบทุกรุ่น

รายชื่อและรุ่นสินค้าชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE
ประเภท แผงคอนโทรล

แผงคอนโทรลแอร์ TRANE
รุ่น 024-1821

แผงคอนโทรลแอร์ TRANE
รุ่น 70-BRD00026

แผงคอนโทรลแอร์ TRANE
รุ่น 70-BRD00036

แผงคอนโทรลแอร์ TRANE
รุ่น 2013-3549-0040

แผงคอนโทรลแอร์ TRANE
รุ่น 30035563

แผงคอนโทรลแอร์ TRANE
รุ่น 30135296

แผงคอนโทรลแอร์ TRANE
รุ่น 30135377

แผงคอนโทรลแอร์ TRANE
รุ่น 30135453

แผงคอนโทรลแอร์ TRANE
รุ่น 1090320903

แผงคอนโทรลแอร์ TRANE
รุ่น 1090500141

แผงคอนโทรลแอร์ TRANE
รุ่น 1090500510

แผงคอนโทรลแอร์ TRANE
รุ่น 201332390848

แผงคอนโทรลแอร์ TRANE
รุ่น 201332890261

แผงคอนโทรลแอร์ TRANE
รุ่น 201333090270

error: Content is protected !!