รูมเทอร์โมสตัทแอร์ TRANE

(TRANE Room Thermostat)

logo TRANE

ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แอร์เทรน TRANE ครบทุกประเภท
จำหน่ายชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE ทุกชนิด เช่น รีโมทแอร์แบบมีสายและไร้สาย, รูมเทอร์โมสตัท, 
ตัวยิงรีโมทแอร์, จอรับสัญญาณ, แผงคอนโทรล, สายเซ็นเซอร์/สายฟรีสเซอร์
มีสินค้าจำหน่ายครบทุกรุ่น

รายชื่อและรุ่นสินค้าชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE
ประเภท รูมเทอร์โมสตัท

รูมเทอร์โมสตัทแอร์ TRANE
รุ่น 024-0495-004

รูมเทอร์โมสตัทแอร์ TRANE
รุ่น 024-0671

รูมเทอร์โมสตัทแอร์ TRANE
รุ่น 6904123700001

รูมเทอร์โมสตัทแอร์ TRANE
รุ่น 690417810001

รูมเทอร์โมสตัทแอร์ TRANE
รุ่น 690416980001

error: Content is protected !!