จอรับสัญญาณแอร์ TRANE

(TRANE Signal Receiver Board)

logo TRANE

ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แอร์เทรน TRANE ครบทุกประเภท
จำหน่ายชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE ทุกชนิด เช่น รีโมทแอร์แบบมีสายและไร้สาย, รูมเทอร์โมสตัท, 
ตัวยิงรีโมทแอร์, จอรับสัญญาณ, แผงคอนโทรล, สายเซ็นเซอร์/สายฟรีสเซอร์
มีสินค้าจำหน่ายครบทุกรุ่น

รายชื่อและรุ่นสินค้าชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE
ประเภท จอรับสัญญาณ

จอรับสัญญาณแอร์ TRANE
รุ่น 024-1060/024-1061

จอรับสัญญาณแอร์ TRANE
รุ่น 024-1492/024-1819

จอรับสัญญาณแอร์ TRANE
รุ่น 70-BRD00006

จอรับสัญญาณแอร์ TRANE
รุ่น 30565017

จอรับสัญญาณแอร์ TRANE
รุ่น 30565088

จอรับสัญญาณแอร์ TRANE
รุ่น 1090250119

จอรับสัญญาณแอร์ TRANE
รุ่น 1090500507

จอรับสัญญาณแอร์ TRANE
รุ่น 201332790114

จอรับสัญญาณแอร์ TRANE
รุ่น 201333190020

error: Content is protected !!