จอรับสัญญาณแอร์ TRANE

(TRANE Signal Receiver Board)

logo TRANE

ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แอร์เทรน TRANE ครบทุกประเภท
จำหน่ายชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE ทุกชนิด เช่น รีโมทแอร์แบบมีสายและไร้สาย, รูมเทอร์โมสตัท, 
ตัวยิงรีโมทแอร์, จอรับสัญญาณ, แผงคอนโทรล, สายเซ็นเซอร์/สายฟรีสเซอร์
มีสินค้าจำหน่ายครบทุกรุ่น

รายชื่อและรุ่นสินค้าชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE
ประเภท จอรับสัญญาณ

MODELREFER TOPRICE
024-0417-004D1,320 บาท
024-0508-D1,320 บาท
024-1130-D1,320 บาท
024-1132-R1,180 บาท
690428760001+690428100001024-1060+024-10612,500 บาท
024-0130-0109201,200 บาท
70-BRD000061,200 บาท
305650171,150 บาท
305650881,320 บาท
2013327901141,100 บาท
201332790114+70-CABL00911,500 บาท
2013331900201,100 บาท
690408050001024-1492+024-18191,340 บาท

จอรับสัญญาณแอร์ TRANE
รุ่น 690428760001+690428100001
(024-1060+024-1061)

จอรับสัญญาณแอร์ TRANE
รุ่น 690408050001
(024-1492+024-1819)

จอรับสัญญาณแอร์ TRANE
รุ่น 70-BRD00006

จอรับสัญญาณแอร์ TRANE
รุ่น 30565017

จอรับสัญญาณแอร์ TRANE
รุ่น 30565088

จอรับสัญญาณแอร์ TRANE
รุ่น 201332790114

จอรับสัญญาณแอร์ TRANE
รุ่น 201333190020

error: Content is protected !!