ชุดคอนโทรลแอร์ TRANE

logo TRANE

ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แอร์เทรน TRANE ครบทุกประเภท
จำหน่ายชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE ทุกชนิด เช่น รีโมทแอร์แบบมีสายและไร้สาย, รูมเทอร์โมสตัท, 
ตัวยิงรีโมทแอร์, จอรับสัญญาณ, แผงคอนโทรล, สายเซ็นเซอร์/สายฟรีสเซอร์
มีสินค้าจำหน่ายครบทุกรุ่น

รายชื่อและรุ่นสินค้าชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE
ประเภท รีโมทแอร์แบบมีสายและไร้สาย

 • รีโมทแอร์ TRANE แบบมีสาย รุ่น 024-0495-071
 • รีโมทแอร์ TRANE แบบมีสาย รุ่น 024-0508
 • รีโมทแอร์ TRANE แบบมีสาย รุ่น 024-1130
 • รีโมทแอร์ TRANE แบบมีสาย รุ่น 024-1189
 • รีโมทแอร์ TRANE แบบมีสาย รุ่น 70-CONT0043
 • รีโมทแอร์ TRANE แบบไร้สาย รุ่น 024-0417
 • รีโมทแอร์ TRANE แบบไร้สาย รุ่น 024-0417-004 H
 • รีโมทแอร์ TRANE แบบไร้สาย รุ่น 024-1081/024-1064
 • รีโมทแอร์ TRANE แบบไร้สาย รุ่น 024-1132
 • รีโมทแอร์ TRANE แบบไร้สาย รุ่น 70-CONT0007

รายชื่อและรุ่นสินค้าชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE
ประเภท ตัวยิงรีโมทแอร์

 • ตัวยิงรีโมทแอร์ TRANE รุ่น 024-0498-001
 • ตัวยิงรีโมทแอร์ TRANE รุ่น 024-1064
 • ตัวยิงรีโมทแอร์ TRANE รุ่น 024-1065
 • ตัวยิงรีโมทแอร์ TRANE รุ่น 1090130033+1071990014
 • ตัวยิงรีโมทแอร์ TRANE รุ่น 203355091323

รายชื่อและรุ่นสินค้าชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE
ประเภท รูมเทอร์โมสตัท

 • รูมเทอร์โมสตัทแอร์ TRANE รุ่น 024-0495-004
 • รูมเทอร์โมสตัทแอร์ TRANE รุ่น 024-0671
 • รูมเทอร์โมสตัทแอร์ TRANE รุ่น 6904123700001

รายชื่อและรุ่นสินค้าชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE
ประเภท จอรับสัญญาณ

 • จอรับสัญญาณแอร์ TRANE รุ่น 024-1060+024-1061
 • จอรับสัญญาณแอร์ TRANE รุ่น 024-1492+024-1819
 • จอรับสัญญาณแอร์ TRANE รุ่น 70-BRD00006
 • จอรับสัญญาณแอร์ TRANE รุ่น 30565017
 • จอรับสัญญาณแอร์ TRANE รุ่น 30565088
 • จอรับสัญญาณแอร์ TRANE รุ่น 1090250119
 • จอรับสัญญาณแอร์ TRANE รุ่น 201332790114
 • จอรับสัญญาณแอร์ TRANE รุ่น 201333190020

รายชื่อและรุ่นสินค้าชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE
ประเภท แผงคอนโทรล

 • แผงคอนโทรลแอร์ TRANE รุ่น 024-1821
 • แผงคอนโทรลแอร์ TRANE รุ่น 70-BRD00036
 • แผงคอนโทรลแอร์ TRANE รุ่น 0213-3549-0040
 • แผงคอนโทรลแอร์ TRANE รุ่น 30035563
 • แผงคอนโทรลแอร์ TRANE รุ่น 30135296
 • แผงคอนโทรลแอร์ TRANE รุ่น 1090320903
 • แผงคอนโทรลแอร์ TRANE รุ่น 1090500141
 • แผงคอนโทรลแอร์ TRANE รุ่น 1090500510
 • แผงคอนโทรลแอร์ TRANE รุ่น 201332390848
 • แผงคอนโทรลแอร์ TRANE รุ่น 201332590574
 • แผงคอนโทรลแอร์ TRANE รุ่น 201332890261
 • แผงคอนโทรลแอร์ TRANE รุ่น 201333090270

รายชื่อและรุ่นสินค้าชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE
ประเภท สายเซ็นเซอร์/สายฟรีสเซอร์

 • สายเซ็นเซอร์/สายฟรีสเซอร์แอร์ TRANE รุ่น 70-SENS0012
 • สายเซ็นเซอร์แอร์ TRANE รุ่น 024-0219-1
 • สายเซ็นเซอร์แอร์ TRANE รุ่น 390000451
 • สายเซ็นเซอร์แอร์ TRANE รุ่น 202432390005
 • สายฟรีสเซอร์แอร์ TRANE รุ่น 390000591
 • สายฟรีสเซอร์แอร์ TRANE รุ่น 202301300080
error: Content is protected !!