รีโมทแอร์ TRANE แบบมีสายและไร้สาย

(TRANE Wired & Wireless Remote Control)

logo TRANE

ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แอร์เทรน TRANE ครบทุกประเภท
จำหน่ายชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE ทุกชนิด เช่น รีโมทแอร์แบบมีสายและไร้สาย, รูมเทอร์โมสตัท, 
ตัวยิงรีโมทแอร์, จอรับสัญญาณ, แผงคอนโทรล, สายเซ็นเซอร์/สายฟรีสเซอร์
มีสินค้าจำหน่ายครบทุกรุ่น

รายชื่อและรุ่นสินค้าชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE
ประเภท รีโมทแอร์แบบมีสายและไร้สาย

รีโมทแอร์ TRANE แบบมีสาย
รุ่น 024-0495-071

รีโมทแอร์ TRANE แบบมีสาย
รุ่น 024-0508

รีโมทแอร์ TRANE แบบมีสาย
รุ่น 024-1130

รีโมทแอร์ TRANE แบบมีสาย
รุ่น 024-1189

รีโมทแอร์ TRANE แบบมีสาย
รุ่น 70-CONT0043

รีโมทแอร์ TRANE แบบไร้สาย
รุ่น 024-0417

รีโมทแอร์ TRANE แบบไร้สาย
รุ่น 024-0417-004

รีโมทแอร์ TRANE แบบไร้สาย
รุ่น 024-1081/024-1064

รีโมทแอร์ TRANE แบบไร้สาย
รุ่น 024-1132

รีโมทแอร์ TRANE แบบไร้สาย
รุ่น 70-CONT0007

รีโมทแอร์ TRANE แบบไร้สาย
รุ่น 024-0417-004D

รีโมทแอร์ TRANE แบบไร้สาย
รุ่น 024-0508-D

รีโมทแอร์ TRANE แบบมีสาย
รุ่น 024-1130-D

รีโมทแอร์ TRANE แบบมีสาย
รุ่น 690408050001

รีโมทแอร์ TRANE แบบไร้สาย
รุ่น 024-1132-R

error: Content is protected !!