รีโมทแอร์ TRANE แบบมีสายและไร้สาย

(TRANE Wired & Wireless Remote Control)

logo TRANE

ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แอร์เทรน TRANE ครบทุกประเภท
จำหน่ายชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE ทุกชนิด เช่น รีโมทแอร์แบบมีสายและไร้สาย, รูมเทอร์โมสตัท, 
ตัวยิงรีโมทแอร์, จอรับสัญญาณ, แผงคอนโทรล, สายเซ็นเซอร์/สายฟรีสเซอร์
มีสินค้าจำหน่ายครบทุกรุ่น

รายชื่อและรุ่นสินค้าชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE
ประเภท รีโมทแอร์แบบมีสายและไร้สาย

MODELTYPEPRICE
024-0417แบบไร้สาย3,100 บาท
024-0417-004แบบไร้สาย3,800 บาท
024-0495-071แบบมีสาย2,900 บาท
024-0508แบบมีสาย2,900 บาท
024-1081+690408040001
(024-1081+024-1064)
แบบไร้สาย4,400 บาท
024-1130แบบมีสาย3,600 บาท
024-1132แบบไร้สาย3,700 บาท
024-1189แบบมีสาย4,300 บาท
70-CONT0007แบบไร้สาย2,900 บาท
70-CONT0043แบบมีสายcall
690416980001แบบมีสาย3,900 บาท
690428660001+690429540001
(024-1039-SP+029-0320-SP)
แบบมีสาย4,100 บาท

error: Content is protected !!