ตัวยิงรีโมทแอร์ TRANE

(TRANE Wireless Remote Control Hand Set)

logo TRANE

ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แอร์เทรน TRANE ครบทุกประเภท
จำหน่ายชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE ทุกชนิด เช่น รีโมทแอร์แบบมีสายและไร้สาย, รูมเทอร์โมสตัท, 
ตัวยิงรีโมทแอร์, จอรับสัญญาณ, แผงคอนโทรล, สายเซ็นเซอร์/สายฟรีสเซอร์
มีสินค้าจำหน่ายครบทุกรุ่น

รายชื่อและรุ่นสินค้าชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE
ประเภท ตัวยิงรีโมทแอร์

MODELREFER TOPRICE
024-0498-001024-06011,200 บาท
024-10651,600 บาท
305100501,200 บาท
2033550913231,500 บาท
70-REMO00031,100 บาท
690408040001024-10641,600 บาท
1090130033
+1071990014
024-10001,200 บาท
203355091323
+70-OTHR0002
1,500 บาท

ตัวยิงรีโมทแอร์ TRANE
รุ่น 024-0498-001

ตัวยิงรีโมทแอร์ TRANE
รุ่น 690408040001

ตัวยิงรีโมทแอร์ TRANE
รุ่น 024-1065

ตัวยิงรีโมทแอร์ TRANE
รุ่น 30510050

ตัวยิงรีโมทแอร์ TRANE
รุ่น 1090130033/1071990014

ตัวยิงรีโมทแอร์ TRANE
รุ่น 203355091323

ตัวยิงรีโมทแอร์ TRANE
รุ่น 203355091323/70-OTHR0002

ตัวยิงรีโมทแอร์ TRANE
รุ่น 70-REMO0003

error: Content is protected !!