ตัวยิงรีโมทแอร์ TRANE

(TRANE Wireless Remote Control Hand Set)

logo TRANE

ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แอร์เทรน TRANE ครบทุกประเภท
จำหน่ายชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE ทุกชนิด เช่น รีโมทแอร์แบบมีสายและไร้สาย, รูมเทอร์โมสตัท, 
ตัวยิงรีโมทแอร์, จอรับสัญญาณ, แผงคอนโทรล, สายเซ็นเซอร์/สายฟรีสเซอร์
มีสินค้าจำหน่ายครบทุกรุ่น

รายชื่อและรุ่นสินค้าชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE
ประเภท ตัวยิงรีโมทแอร์

ตัวยิงรีโมทแอร์ TRANE
รุ่น 024-0498-001

ตัวยิงรีโมทแอร์ TRANE
รุ่น 024-1064

ตัวยิงรีโมทแอร์ TRANE
รุ่น 024-1065

ตัวยิงรีโมทแอร์ TRANE
รุ่น 30510050

ตัวยิงรีโมทแอร์ TRANE
รุ่น 1090130033/1071990014

ตัวยิงรีโมทแอร์ TRANE
รุ่น 203355091323

ตัวยิงรีโมทแอร์ TRANE
รุ่น 203355091323/70-OTHR0002

ตัวยิงรีโมทแอร์ TRANE
รุ่น 70-REMO0003

error: Content is protected !!