คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss

จำหน่ายคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล) ยี่ห้อ Danfoss
ที่ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22 และ R407C กระแสไฟ 380V

Danfoss Scroll Compressor

รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22

MODELBTUVOLTAGEPRICE
SM10079,000 BTU/HR380-420V32,473 บาท
SM11088,600 BTU/HR380-420V32,734 บาท
SM120102,800 BTU/HR380-420V37,458 บาท
SM147120,000 BTU/HR380-420V34,723 บาท
SM148123,100 BTU/HR380-420V37,505 บาท
SM161133,200 BTU/HR380-420V42,498 บาท
SM185155,300 BTU/HR380-420V47,896 บาท
SY240208,700 BTU/HR380-420V82,297 บาท
SY300267,000 BTU/HR380-420V84,420 บาท
SY380322,700 BTU/HR380-420V100,111 บาท
HLM07258,000 BTU/HR380-420V20,201 บาท
HCM09475,200 BTU/HR380-420V31,164 บาท
HCM10990,000 BTU/HR380-420Vcall
HCM120100,000 BTU/HR380-420V33,007 บาท

รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R407C

MODELBTUVOLTAGEPRICE
SZ09069,600 BTU/HR380-420V32,487 บาท
SZ10073,700 BTU/HR380-420V35,721 บาท
SZ11083,999 BTU/HR380-420V35,088 บาท
SZ12097,600 BTU/HR380-420V37,833 บาท
SZ147118,000 BTU/HR380-420V34,303 บาท
SZ148119,800 BTU/HR380-420V39,380 บาท
SZ161129,500 BTU/HR380-420V44,623 บาท
SZ185147,100 BTU/HR380-420V52,686 บาท
HCP09473,600 BTU/HR380-420Vcall
HCP10988,950 BTU/HR380-420Vcall
HCP12096,080 BTU/HR380-420Vcall
error: Content is protected !!