คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss

จำหน่ายคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล) ยี่ห้อ Danfoss
ที่ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22 และ R407C กระแสไฟ 380V

Danfoss Scroll Compressor

รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R22

 • คอมเพรสเซอร์ Scroll Danfoss รุ่น SM100
 • คอมเพรสเซอร์ Scroll Danfoss รุ่น SM110
 • คอมเพรสเซอร์ Scroll Danfoss รุ่น SM120
 • คอมเพรสเซอร์ Scroll Danfoss รุ่น SM147
 • คอมเพรสเซอร์ Scroll Danfoss รุ่น SM148
 • คอมเพรสเซอร์ Scroll Danfoss รุ่น SM161
 • คอมเพรสเซอร์ Scroll Danfoss รุ่น SM185
 • คอมเพรสเซอร์ Scroll Danfoss รุ่น HCM094
 • คอมเพรสเซอร์ Scroll Danfoss รุ่น HCM109
 • คอมเพรสเซอร์ Scroll Danfoss รุ่น HCM120
 • คอมเพรสเซอร์ Scroll Danfoss รุ่น HLM072

รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Danfoss
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R407C

 • คอมเพรสเซอร์ Scroll Danfoss รุ่น SZ090
 • คอมเพรสเซอร์ Scroll Danfoss รุ่น SZ100
 • คอมเพรสเซอร์ Scroll Danfoss รุ่น SZ110
 • คอมเพรสเซอร์ Scroll Danfoss รุ่น SZ120
 • คอมเพรสเซอร์ Scroll Danfoss รุ่น SZ147
 • คอมเพรสเซอร์ Scroll Danfoss รุ่น SZ148
 • คอมเพรสเซอร์ Scroll Danfoss รุ่น SZ161
 • คอมเพรสเซอร์ Scroll Danfoss รุ่น SZ185
 • คอมเพรสเซอร์ Scroll Danfoss รุ่น HCP094
 • คอมเพรสเซอร์ Scroll Danfoss รุ่น HCP109
 • คอมเพรสเซอร์ Scroll Danfoss รุ่น HCP120
 • คอมเพรสเซอร์ Scroll Danfoss รุ่น SY240
 • คอมเพรสเซอร์ Scroll Danfoss รุ่น SY300
error: Content is protected !!