เซอร์วิสวาล์ว (Service Valves)

เซอร์วิสวาล์ว (Service Valves) หรือ วาล์วบริการเป็นส่วนประกอบของแอร์
ประกอบด้วย วาล์วบริการความดันต่ำ (Low Side) และวาล์วบริการความดันสูง (High Side)
ซึ่งมีหน้าที่เปิดปิดท่อน้ำยาที่เชื่อมต่อระหว่าง Outdoor Unit และ Indoor Unit
และยังเป็นจุดสำหรับต่อเกจ์วัดน้ำยา เพื่อตรวจสอบความดัน หรือเติมน้ำยาแอร์

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา เซอร์วิสวาล์ว

SIZEPRICE
เซอร์วิสวาล์ว ขนาด 1/4" (2 หุน)490 บาท
เซอร์วิสวาล์ว ขนาด 3/8″ (3 หุน)520 บาท
เซอร์วิสวาล์ว ขนาด 1/2" (4 หุน)550 บาท
เซอร์วิสวาล์ว ขนาด 5/8" (5 หุน)690 บาท
เซอร์วิสวาล์ว ขนาด 3/4" (6 หุน)950 บาท
เซอร์วิสวาล์ว ขนาด 7/8" (7 หุน)1,250 บาท
error: Content is protected !!