เซอร์วิสวาล์ว (Service Valves)

เซอร์วิสวาล์ว (Service Valves) หรือ วาล์วบริการเป็นส่วนประกอบของแอร์
ประกอบด้วย วาล์วบริการความดันต่ำ (Low Side) และวาล์วบริการความดันสูง (High Side)
ซึ่งมีหน้าที่เปิดปิดท่อน้ำยาที่เชื่อมต่อระหว่าง Outdoor Unit และ Indoor Unit
และยังเป็นจุดสำหรับต่อเกจ์วัดน้ำยา เพื่อตรวจสอบความดัน หรือเติมน้ำยาแอร์

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา เซอร์วิสวาล์ว ใช้กับน้ำยาแอร์ R22

SIZEPRICE
เซอร์วิสวาล์ว ขนาด 1/4" (2 หุน)420 บาท
เซอร์วิสวาล์ว ขนาด 3/8″ (3 หุน)420 บาท
เซอร์วิสวาล์ว ขนาด 1/2" (4 หุน)480 บาท
เซอร์วิสวาล์ว ขนาด 5/8" (5 หุน)600 บาท
เซอร์วิสวาล์ว ขนาด 3/4" (6 หุน)880 บาท
เซอร์วิสวาล์ว ขนาด 7/8" (7 หุน)1,200 บาท

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา เซอร์วิสวาล์ว ใช้กับน้ำยาแอร์ R32/R410A

SIZEPRICE
เซอร์วิสวาล์ว ขนาด 1/4" (2 หุน)450 บาท
เซอร์วิสวาล์ว ขนาด 3/8″ (3 หุน)470 บาท
เซอร์วิสวาล์ว ขนาด 1/2" (4 หุน)540 บาท
เซอร์วิสวาล์ว ขนาด 5/8" (5 หุน)640 บาท
เซอร์วิสวาล์ว ขนาด 3/4" (6 หุน)950 บาท
เซอร์วิสวาล์ว ขนาด 7/8" (7 หุน)1,270 บาท
error: Content is protected !!