รีโมทแอร์แบบมีสายและไร้สาย

(Wired & Wireless Remote Control)

จำหน่ายชุดคอนโทรลแอร์ รีโมทแอร์ ทั้งแบบมีสายและไร้สาย ทุกประเภทหลายยี่ห้อ
เช่น INTRONICS, Prevalance, NORCA มีสินค้าจำหน่ายครบทุกรุ่น

รายชื่อและรุ่นสินค้าชุดคอนโทรลแอร์
ประเภท รีโมทแอร์แบบมีสายและไร้สาย

BRANDMODELTYPEPRICE
INTRONICSDT03แบบมีสาย1,080 บาท
INTRONICSDT04แบบมีสาย1,100 บาท
INTRONICSDT06แบบมีสาย1,100 บาท
INTRONICSDT07แบบมีสาย1,450 บาท
INTRONICSDT08แบบมีสาย1,350 บาท
INTRONICSDT09แบบมีสาย1,600 บาท
INTRONICSECONO4.1แบบมีสาย800 บาท
INTRONICSWall Thermostat IIแบบมีสาย2,100 บาท
INTRONICSWall Thermostat 3.1แบบมีสาย1,900 บาท
INTRONICSWall Thermostat 4.1Eแบบมีสาย2,000 บาท
INTRONICS2 AIRแบบมีสาย3,200 บาท
INTRONICSM8/D3แบบมีสาย1,000 บาท
PrevalenceR03/D1Aแบบไร้สาย1,100 บาท
Prevalence R03/D1Dแบบไร้สาย1,180 บาท
PrevalenceR03/DC3แบบไร้สาย1,150 บาท
PrevalenceR03/DIDแบบไร้สาย
(Freeze & Step)
1,250 บาท
PrevalenceR03/DT2แบบไร้สาย1,180 บาท
PrevalenceR03/DT6แบบไร้สาย1,100 บาท
PrevalenceECONO RT03แบบมีสาย650 บาท

รีโมทแอร์แบบมีสาย
ยี่ห้อ INTRONICS
รุ่น DT03

รีโมทแอร์แบบมีสาย
ยี่ห้อ INTRONICS
รุ่น DT04

รีโมทแอร์แบบมีสาย 
ยี่ห้อ INTRONICS
รุ่น DT06

รีโมทแอร์แบบมีสาย 
ยี่ห้อ INTRONICS
รุ่น DT07

รีโมทแอร์แบบมีสาย 
ยี่ห้อ INTRONICS
รุ่น DT08

รีโมทแอร์แบบมีสาย
ยี่ห้อ INTRONICS
รุ่น ECONO4.1

รีโมทแอร์แบบมีสาย
ยี่ห้อ INTRONICS
รุ่น Wall Thermostat II

รีโมทแอร์แบบมีสาย
ยี่ห้อ INTRONICS
รุ่น LCD WIRE II

รีโมทแอร์แบบไร้สาย
ยี่ห้อ Prevalence
รุ่น R03/D1A

รีโมทแอร์แบบไร้สาย
ยี่ห้อ Prevalence
รุ่น R03/D1D

รีโมทแอร์แบบไร้สาย
ยี่ห้อ Prevalence
รุ่น R03/DC3

รีโมทแอร์แบบไร้สาย
ยี่ห้อ Prevalence
รุ่น R03/DID

รีโมทแอร์แบบไร้สาย
ยี่ห้อ Prevalence
รุ่น R03/DT2

รีโมทแอร์แบบไร้สาย
ยี่ห้อ Prevalence
รุ่น R03/DT6

รีโมทแอร์แบบมีสาย
ยี่ห้อ Prevalence
รุ่น ECONO RT03

รีโมทแอร์แบบมีสาย 2 AIR

รีโมทแอร์แบบมีสาย
รุ่น M8/D3

error: Content is protected !!