รีโมทแอร์แบบมีสายและไร้สาย

(Wired & Wireless Remote Control)

จำหน่ายชุดคอนโทรลแอร์ รีโมทแอร์ ทั้งแบบมีสายและไร้สาย ทุกประเภทหลายยี่ห้อ
เช่น INTRONICS, Prevalance, NORCA มีสินค้าจำหน่ายครบทุกรุ่น

รายชื่อและรุ่นสินค้าชุดคอนโทรลแอร์
ประเภท รีโมทแอร์แบบมีสายและไร้สาย

รีโมทแอร์แบบมีสาย
ยี่ห้อ INTRONICS
รุ่น DT03

รีโมทแอร์แบบมีสาย
ยี่ห้อ INTRONICS
รุ่น DT04

รีโมทแอร์แบบมีสาย 
ยี่ห้อ INTRONICS
รุ่น DT06

รีโมทแอร์แบบมีสาย 
ยี่ห้อ INTRONICS
รุ่น DT07

รีโมทแอร์แบบมีสาย 
ยี่ห้อ INTRONICS
รุ่น DT08

รีโมทแอร์แบบมีสาย
ยี่ห้อ INTRONICS
รุ่น ECONO4.1

รีโมทแอร์แบบมีสาย
ยี่ห้อ INTRONICS
รุ่น Wall Thermostat II

รีโมทแอร์แบบมีสาย
ยี่ห้อ INTRONICS
รุ่น LCD WIRE II

รีโมทแอร์แบบไร้สาย
ยี่ห้อ Prevalence
รุ่น R03/D1A

รีโมทแอร์แบบไร้สาย
ยี่ห้อ Prevalence
รุ่น R03/D1D

รีโมทแอร์แบบไร้สาย
ยี่ห้อ Prevalence
รุ่น R03/DC3

รีโมทแอร์แบบไร้สาย
ยี่ห้อ Prevalence
รุ่น R03/DID

รีโมทแอร์แบบไร้สาย
ยี่ห้อ Prevalence
รุ่น R03/DT2

รีโมทแอร์แบบไร้สาย
ยี่ห้อ Prevalence
รุ่น R03/DT6

รีโมทแอร์แบบมีสาย
ยี่ห้อ Prevalence
รุ่น ECONO RT03

รีโมทแอร์แบบไร้สาย
ยี่ห้อ NORCA
รุ่น G151

รีโมทแอร์แบบไร้สาย
ยี่ห้อ NORCA
รุ่น N211

รีโมทแอร์แบบมีสาย
ยี่ห้อ NORCA
รุ่น N212

รีโมทแอร์แบบมีสาย 2 AIR

รีโมทแอร์แบบมีสาย
รุ่น M8/D3

รีโมทแอร์แบบไร้สาย
รุ่น R03/GS

error: Content is protected !!