สายเซ็นเซอร์/สายฟรีสเซอร์แอร์ TRANE

(TRANE Temperature Sensor/Freeze)

logo TRANE

ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แอร์เทรน TRANE ครบทุกประเภท
จำหน่ายชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE ทุกชนิด เช่น รีโมทแอร์แบบมีสายและไร้สาย, รูมเทอร์โมสตัท, 
ตัวยิงรีโมทแอร์, จอรับสัญญาณ, แผงคอนโทรล, สายเซ็นเซอร์/สายฟรีสเซอร์
มีสินค้าจำหน่ายครบทุกรุ่น

รายชื่อและรุ่นสินค้าชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE
ประเภท สายเซ็นเซอร์/สายฟรีสเซอร์

MODELREFER TOPRICE
024-0219-1480 บาท
024-0219-2480 บาท
70-SENS0012024-1003700 บาท
390000451600 บาท
390000591600 บาท
202301300080600 บาท
202432390005600 บาท
999-0242036700 บาท

สายเซ็นเซอร์/สายฟรีสเซอร์แอร์ TRANE
รุ่น 70-SENS0012

สายเซ็นเซอร์แอร์ TRANE
รุ่น 024-0219-1

สายเซ็นเซอร์แอร์ TRANE
รุ่น 390000451

สายเซ็นเซอร์แอร์ TRANE
รุ่น 202432390005

สายฟรีสเซอร์แอร์ TRANE
รุ่น 390000591

สายฟรีสเซอร์แอร์ TRANE
รุ่น 202301300080

error: Content is protected !!