สายเซ็นเซอร์/สายฟรีสเซอร์แอร์ TRANE
รุ่น 70-SENS0012
(สามารถใช้ร่วมกับรุ่น 024-1003 ได้)

ราคา 700 บาท

ราคาสินค้ารวม vat 7% แล้ว
(บริการจัดส่งสินค้าฟรี ในเขตกรุงเทพฯ)

Description

สายเซ็นเซอร์/สายฟรีสเซอร์แอร์ TRANE รุ่น 70-SENS0012

สายเซ็นเซอร์/สายฟรีสเซอร์แอร์ TRANE รุ่น 70-SENS0012

ชุดคอนโทรลแอร์เทรน TRANE ประเภทสายเซ็นเซอร์/สายฟรีสเซอร์วัดอุณหภูมิ
รุ่น 70-SENS0012
(สามารถใช้ร่วมกับรุ่น 024-1003 ได้)
ใช้กับแอร์ติดผนังเทรน TRANE รุ่น MCW—DB (TRIPPLE-E)
TEMPERATURE SENSOR+FREEZE SENSOR FOR MCW—DB (TRIPPLE-E) (024-1003)

ราคา 700 บาท

error: Content is protected !!