ตัวยิงรีโมทแอร์

(Wireless Remote Control Hand Set)

จำหน่ายตัวยิงรีโมทแอร์ ชุดคอนโทรลแอร์ ทั้งแบบมีสายและไร้สายครบทุกประเภทหลายยี่ห้อ
เช่น INTRONICS, Prevalance, NORCA, LG มีสินค้าจำหน่ายครบทุกรุ่น

รายชื่อและรุ่นสินค้าชุดคอนโทรลแอร์ 
ประเภท ตัวยิงรีโมทแอร์

ตัวยิงรีโมทแอร์
ยี่ห้อ INTRONICS
รุ่น LCD 5.1

ตัวยิงรีโมทแอร์
ยี่ห้อ INTRONICS
รุ่น LCD 6

ตัวยิงรีโมทแอร์ LG

ตัวยิงรีโมทแอร์ยี่ห้อ SP
(Universal Remote)
รุ่น SP-9999SL

error: Content is protected !!