ไทม์เมอร์แอร์

(Timer Delay Relay)

ไทม์เมอร์แอร์ หรือ Timer Delay Relay เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการหน่วงเวลา
ไม่ให้เกิดการตัดต่อของคอมเพรสเซอร์อย่างเฉียบพลัน
การที่คอมเพรสเซอร์ตัดต่ออย่างรวดเร็ว อาจสร้างความเสียหายให้กับคอมเพรสเซอร์ได้

ไทม์เมอร์แอร์ที่มีจำหน่าย

  • ไทม์เมอร์แอร์ TM1
  • ไทม์เมอร์แอร์ TM2
  • ไทม์เมอร์แอร์ WIP (W-2P)
  • ไทม์เมอร์แอร์ WIP (W-2PS)
  • ไทม์เมอร์แอร์ ซันเกียว
  • ไทม์เมอร์แอร์ TAKAGAMA 704
  • ไทม์เมอร์แอร์ TMDF 706 CDI

รายชื่อและรุ่นสินค้า ไทม์เมอร์แอร์

ไทม์เมอร์แอร์ รุ่น TM1
แบบติดก่อน หน่วงหลัง

ไทม์เมอร์แอร์ รุ่น TM2
แบบหน่วงก่อน ติดหลัง

ไทม์เมอร์แอร์ รุ่น W-2PS

error: Content is protected !!