เพรสเชอร์คอนโทรล
Pressure Control

เพรสเชอร์คอนโทรล หรือ เพรสเชอร์สวิตช์ (Pressure Switch) คืออุปกรณ์ควบคุมแรงดันของคอมเพรสเซอร์
เพรสเชอร์คอนโทรลที่ใช้ในงานเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็นมี 2 ชนิด คือ
1. ไฮเพรสเชอร์คอนโทรล (High Pressure Control)
2. โลเพรสเชอร์คอนโทรล (Low Pressure Control)

จำหน่ายเพรสเชอร์คอนโทรล สินค้าของแท้ คุณภาพมาตรฐาน

error: Content is protected !!