ไฮเพรสเชอร์ RANCO
รุ่น GD26500

Description

ไฮเพรสเชอร์ RANCO รุ่น GD26500

ไฮเพรสเชอร์ RANCO รุ่น GD26500

RANCO PRESSURE SWITCH

ไฮเพรสเชอร์สวิตช์ ยี่ห้อ RANCO รุ่น GD26500

ไฮเพรสเชอร์คอนโทรล คืออุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับด้านความดันสูงของระบบ โดยต่อเข้ากับท่อดิสชาร์จของคอมเพรสเซอร์
ซึ่งควบคุมความดันด้านความดันสูงของระบบ

ไฮเพรสเชอร์คอนโทรล จะทำหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้าที่เข้าคอมเพรสเชอร์เพื่อหยุดการทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย
ไม่ให้เกิดขึ้นกับระบบของเครื่องทำความเย็น เมื่อความดันในระบบด้านความดันสูง มีค่ามากเกินกว่าปกติ
และเมื่อความดันลดลงสู่ระดับปกติ ไฮเพรสเชอร์คอนโทรลจะต่อวงจรไฟฟ้า เพื่อให้ระบบเริ่มทำงานใหม่

SPECIFICATIONS

  • MODEL : GD26500
  • SWITCH TYPE : High Pressure
error: Content is protected !!