กริลลมส่ง กริลลมกลับ

จำหน่าย กริลลมส่ง กริลลมกลับ หน้ากากแอร์ มีหลายแบบและหลายขนาด

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดและราคา กริลลมส่ง กริลลมกลับ

MODELTYPEDESCRIPTIONPRICE
SCDกริลลมส่งหัวจ่ายลมเพดานสี่เหลี่ยมจตุรัสcall
RCDAกริลลมส่งหัวจ่ายลมเพดานสี่เหลี่ยมผืนผ้าcall
FPD-4กริลลมส่งหัวจ่ายลมเพดานสี่เหลี่ยม กระจายลม 4 ทิศทางcall
ADG-Vกริลลมส่งหัวจ่ายลมเพดานปรับใบได้ 4 ทิศทาง ชนิดใบตั้งอยู่หน้าcall
ADG-Hกริลลมส่งหัวจ่ายลมเพดานปรับใบได้ 4 ทิศทาง ชนิดใบนอนอยู่หน้าcall
ASG-Vกริลลมส่งหัวจ่ายลมใบปรับได้ ชนิดใบเรียงแนวตั้งcall
ASG-Hกริลลมส่งหัวจ่ายลมใบปรับได้ ชนิดใบเรียงแนวนอนcall
LBGกริลลมส่งหัวจ่ายลมแบบลิเนียร์บาร์call
FAGกริลลมกลับหน้ากากแอร์ลมกลับแบบใบ Zcall
RAG-ZBกริลลมกลับหน้ากากแอร์ลมกลับ ชนิดถอดได้แบบใบ Zcall
EGGกริลลมกลับหน้ากากแอร์แบบช่องตะแกรงสี่เหลี่ยมcall
Louverกริลลมกลับบานเกร็ดกันน้ำฝนcall
error: Content is protected !!