แมกเนติก คอนแทคเตอร์

(Magnetic Contactor)

แมกเนติก คอนแทคเตอร์ คือ อุปกรณ์ควบคุมการตัดต่อวงจรไฟฟ้า เพื่อการเปิด-ปิดของหน้าสัมผัส (Contact)

ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิด-ปิดหน้าสัมผัส เช่น เปิด-ปิดการทำงานของวงจรควบคุมมอเตอร์
นิยมใช้ในวงจรของระบบเครื่องปรับอากาศ, ระบบควบคุมมอเตอร์ หรือใช้ในการควบคุมเครื่องจักรต่างๆ

โดยแมกเนติกคอนแทคเตอร์นั้น จะมีส่วนประกอบหลักที่สำคัญต่อการทำงาน ได้แก่ แกนเหล็ก (Core), ขดลวด (Coil),
หน้าสัมผัส (Contact) และสปริง (Spring)

รายชื่อ แมกเนติก คอนเทคเตอร์ ยี่ห้อ Erina

MODELTYPEPRICE
2010C1 POLE 20 AMP (240VAC)400 บาท
2510C1 POLE 25 AMP (240VAC)410 บาท
3010C1 POLE 30 AMP (240VAC)420 บาท

รายชื่อและรุ่นสินค้า แมกเนติก คอนแทคเตอร์ ยี่ห้อ Erina

แมกเนติก คอนแทคเตอร์
ยี่ห้อ Erina 
รุ่น 2010C

แมกเนติก คอนแทคเตอร์
ยี่ห้อ Erina 
รุ่น 2510C

แมกเนติก คอนแทคเตอร์
ยี่ห้อ Erina 
รุ่น 3010C

รายชื่อและรุ่นสินค้า แมกเนติก คอนแทคเตอร์ สำหรับแอร์ DAIKIN

แมกเนติก คอนแทคเตอร์
สำหรับแอร์ DAIKIN
รุ่น 105737J Magnetic Contactor (AC)

แมกเนติก คอนแทคเตอร์
สำหรับแอร์ DAIKIN
รุ่น 0822635L Magnetic Contactor (DC)

แมกเนติก คอนแทคเตอร์
สำหรับแอร์ DAIKIN
รุ่น 1385975L

รายชื่อ แมกเนติก คอนเทคเตอร์ ยี่ห้อ Hartland

MODELTYPEPRICE
HCCE1XU00AAC1 POLE 20 AMP (240VAC)390 บาท
HCCE1XU01AAC1 POLE 25 AMP (240VAC)390 บาท
HCCE1XU02AAC1 POLE 30 AMP (240VAC)390 บาท
HCCE2XU00AAC2 POLE 20 AMP (240VAC)570 บาท
HCCE2XU01AAC2 POLE 25 AMP (240VAC)570 บาท
HCCE2XU02AAC2 POLE 30 AMP (240VAC)570 บาท
HCCE2XU04GG2 POLE 40 AMP (240VAC)630 บาท
HCCE3XU01CY3 POLE 25 AMP (240VAC)750 บาท
HCCE3XU02CY3 POLE 30 AMP (240VAC)750 บาท
HCCE3XU04CG3 POLE 40 AMP (240VAC)850 บาท
HCCY3XU05CJ3 POLE 50 AMP (240VAC)1,350 บาท
HCCY3XU06CJ3 POLE 60 AMP (240VAC)1,500 บาท
HCDY3XU07CJ3 POLE 75 AMP (240VAC)2,700 บาท

รายชื่อและรุ่นสินค้า แมกเนติก คอนแทคเตอร์ ยี่ห้อ Hartland

แมกเนติก คอนแทคเตอร์
ยี่ห้อ Hartland
ขนาด 1 Pole

แมกเนติก คอนแทคเตอร์
ยี่ห้อ Hartland 
ขนาด 2 Pole

แมกเนติก คอนแทคเตอร์
ยี่ห้อ Hartland (HCC Series)
ขนาด 3 Pole

รายชื่อและรุ่นสินค้า แมกเนติก คอนแทคเตอร์ ยี่ห้อ SIEMENS

แมกเนติก คอนแทคเตอร์
ยี่ห้อ SIEMENS
รุ่น 45CG10ALC

แมกเนติก คอนแทคเตอร์
ยี่ห้อ SIEMENS
รุ่น 45DG10ALC

แมกเนติก คอนแทคเตอร์
ยี่ห้อ SIEMENS
รุ่น 45CG20AL

รายชื่อและรุ่นสินค้า แมกเงียบ

แมกเงียบ แบบ 6 ขา
ยี่ห้อ OMRON
รุ่น G7L-2A-TUB

แมกเงียบ แบบ 6 ขา
ยี่ห้อ ALION
รุ่น G7L-2P-TUBJ-CB

error: Content is protected !!