คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland น้ำยาแอร์ R407C

จำหน่ายคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล) ยี่ห้อ Copeland ทุกรุ่น
ทั้งไฟ 220V และ 380V ที่ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R407C

  • คุณสมบัติของคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland 

ควบคุมของเหลวได้ดีขึ้น ระยะให้ตัวในแนวรัศมีช่วยให้ชุดสโครลสามารถแยกออกจากกันได้ในกรณีที่น้ำยาทำความเย็นอยู่ในสถานะของเหลว จึงช่วยป้องกันความเสียหายของกลไกที่อาจเกิดจากของเหลวได้

  • ประสิทธิภาพสูงขึ้น

ระยะให้ตัวในแนวแกนช่วยให้แรงระหว่างสโครลสองชุดอยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่งผลให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นในทุกระดับการทำงาน

  • ลดเสียงและการสั่นสะเทือน

เสียงการทำงานของระบบเบาลงและเกิดการรบกวนน้อยลง รวมทั้งยังลดการสั่นสะเทือนเนื่องจากจังหวะการจ่ายก๊าซมีความต่อเนื่องมากกว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ทั่วไปอีกด้วย

  • เชื่อถือได้สูงสุด
  1. จำนวนของชิ้นส่วนเคลื่อนที่น้อยกว่าถึง 70%
  2. สามารถสตาร์ทได้ทันทีในทุกสภาวะโหลด โดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยสตาร์ท
  3. บำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ง่าย เนื่องจากมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และการออกแบบที่ไม่ซับซ้อน
  4. ได้รับการพัฒนาทางวิศวกรรมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งานกับน้ำยาทำความเย็นชนิดปราศจากคลอรีนในปัจจุบัน
  5. ไม่มีวาล์วดูดและวาล์วจ่ายภายในที่ซับซ้อน จึงทำงานได้เงียบและความเชื่อถือได้สูง

หลักการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll (สโครล)
ยี่ห้อ Copeland (โคปแลนด์)
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R407C
ความสามารถในการทำความเย็น 17,400-150,000 BTU/HR

รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R407C

MODELBTUVOLTAGEPRICE
ZR24K3E-PFJ-51119,400 BTU/HR220-240Vcall
ZR26K3E-PFJ-51120,600 BTU/HR220-240Vcall
ZR28K3E-PFJ-51122,700 BTU/HR220-240Vcall
ZR30K3E-PFJ-51124,300 BTU/HR220-240Vcall
ZR34K3E-PFJ-51127,000 BTU/HR220-240Vcall
ZR36K3E-PFJ-51128,800 BTU/HR220-240Vcall
ZR40K3E-PFJ-51131,800 BTU/HR220-240Vcall
ZR42K3E-PFJ-51133,200 BTU/HR220-240Vcall
ZR45K3E-PFJ-51135,500 BTU/HR220-240Vcall
ZR47K3E-PFJ-51137,400 BTU/HR220-240Vcall
ZR48K3E-PFJ-51138,900 BTU/HR220-240Vcall
ZR24K3E-TFD-52219,400 BTU/HR380-420Vcall
ZR26K3E-TFD-52221,800 BTU/HR380-420Vcall
ZR28K3E-TFD-52222,700 BTU/HR380-420Vcall
ZR32K3E-TFD-52225,200 BTU/HR380-420Vcall
ZR34K3E-TFD-52227,000 BTU/HR380-420Vcall
ZR36K3E-TFD-52228,800 BTU/HR380-420Vcall
ZR40K3E-TFD-52231,700 BTU/HR380-420Vcall
ZR42K3E-TFD-52233,300 BTU/HR380-420Vcall
ZR45KCE-TFD-52235,800 BTU/HR380-420Vcall
ZR47KCE-TFD-52237,400 BTU/HR380-420Vcall
ZR48KCE-TFD-52238,600 BTU/HR380-420Vcall
ZR54KCE-TFD-52245,600 BTU/HR380-420Vcall
ZR54KSE-TFD-59342,700 BTU/HR380-420Vcall
ZR57KSE-TFD-59348,700 BTU/HR380-420Vcall
ZR61KSE-TFD-59352,000 BTU/HR380-420Vcall
ZR61KEE-TFM-52E48,900 BTU/HR380-420Vcall
ZR68KCE-TFD-52254,000 BTU/HR380-420Vcall
ZR72KCE-TFD-52256,500 BTU/HR380-420Vcall
ZR81KCE-TFD-52263,500 BTU/HR380-420Vcall
ZR84KCE-TFD-52267,600 BTU/HR380-420Vcall
ZR94KCE-TFD-52278,600 BTU/HR380-420Vcall
ZR108KCE-TFD-52288,100 BTU/HR380-420Vcall
ZR125KCE-TFD-522103,700 BTU/HR380-420Vcall
ZR144KCE-TFD-522118,000 BTU/HR380-420Vcall
ZR160KCE-TFD-522128,000 BTU/HR380-420Vcall
ZR190KCE-TFD-522150,000 BTU/HR380-420Vcall

รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R407C กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR22K3E-PFJ-511
ขนาด 17,400 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR24K3E-PFJ-511
ขนาด 19,400 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR26K3E-PFJ-511
ขนาด 20,600 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR28K3E-PFJ-511
ขนาด 22,700 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR30K3E-PFJ-511
ขนาด 24,300 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR34K3E-PFJ-511
ขนาด 27,000 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR36K3E-PFJ-511
ขนาด 28,800 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR40K3E-PFJ-511
ขนาด 31,800 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR42K3E-PFJ-511
ขนาด 33,200 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR45K3E-PFJ-511
ขนาด 35,500 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR47K3E-PFJ-511
ขนาด 37,400 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 220-240V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR48K3E-PFJ-511
ขนาด 38,900 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 220-240V

รายชื่อคอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R407C กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR22K3E-TFD-522
ขนาด 17,500 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR24K3E-TFD-522
ขนาด 19,400 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR26K3E-TFD-522
ขนาด 21,800 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR28K3E-TFD-522
ขนาด 22,700 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR32K3E-TFD-522
ขนาด 25,200 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR34K3E-TFD-522
ขนาด 27,000 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR36K3E-TFD-522
ขนาด 28,800 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR40K3E-TFD-522
ขนาด 31,700 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR42K3E-TFD-522
ขนาด 33,300 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR45KCE-TFD-522
ขนาด 35,800 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR47KCE-TFD-522
ขนาด 37,400 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR48KCE-TFD-522
ขนาด 38,600 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR54KCE-TFD-522
ขนาด 45,600 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR54KSE-TFD-593
ขนาด 42,700 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR57KSE-TFD-593
ขนาด 48,700 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR61KSE-TFD-593
ขนาด 52,000 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR61KEE-TFM-52E
ขนาด 48,900 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR68KCE-TFD-522
ขนาด 54,000 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR72KCE-TFD-522
ขนาด 56,500 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR81KCE-TFD-522
ขนาด 63,500 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR84KCE-TFD-522
ขนาด 67,600 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR94KCE-TFD-522
ขนาด 78,600 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR108KCE-TFD-522
ขนาด 88,100 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR125KCE-TFD-522
ขนาด 103,700 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR144KCE-TFD-522
ขนาด 118,000 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR160KCE-TFD-522
ขนาด 128,000 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

คอมเพรสเซอร์แอร์ Scroll Copeland
รุ่น ZR190KCE-TFD-522
ขนาด 150,000 BTU/HR
น้ำยา R407C
กระแสไฟ 380-420V

error: Content is protected !!