Capacitor

คาปาซิเตอร์ คือ อุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้าที่ใช้ช่วยการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์ และมอเตอร์ไฟฟ้า

จำหน่าย คาปาซิเตอร์สำหรับระบบปรับอากาศทุกประเภท
1. รันคาปาซิเตอร์ (Run Capacitor) หรือ แคปรัน
2. สตาร์ทคาปาซิเตอร์ (Start Capacitor) หรือ แคปสตาร์ท
3. คาปาซิเตอร์มอเตอร์พัดลม (Fan Motor Capacitor) หรือ แคปมอเตอร์พัดลม

สินค้าคุณภาพมาตรฐาน ราคาถูก จำหน่ายทั้งปลีก-ส่ง

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา แคปรันแบบ 2 ขั้ว และ 3 ขั้ว

MFDELECTRICALTYPEPRICE
20 uF370-440VAC (50/60Hz)2 ขั้ว290 บาท
25 uF370-440VAC (50/60Hz)2 ขั้ว300 บาท
30 uF370-440VAC (50/60Hz)2 ขั้ว310 บาท
35 uF370-440VAC (50/60Hz)2 ขั้ว330 บาท
40 uF370-440VAC (50/60Hz)2 ขั้ว340 บาท
45 uF370-440VAC (50/60Hz)2 ขั้ว350 บาท
50 uF370-440VAC (50/60Hz)2 ขั้ว370 บาท
55 uF370-440VAC (50/60Hz)2 ขั้ว390 บาท
60 uF370-440VAC (50/60Hz)2 ขั้ว420 บาท
80 uF370VAC (50/60Hz)2 ขั้ว780 บาท

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา แคปมอเตอร์พัดลม

MFDELECTRICALTYPEPRICE
1 uF450V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม200 บาท
1.5 uF450V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม210 บาท
2 uF400V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม220 บาท
2 uF450V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม220 บาท
2.5 uF450V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม240 บาท
3 uF400V (50/60Hz)แบบกลม250 บาท
3 uF450V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม250 บาท
3.5 uF400V (50/60Hz)แบบกลม260 บาท
4 uF400V (50/60Hz)แบบกลม270 บาท
5 uF400V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม270 บาท
5 uF400V (50/60Hz)แบบกลม270 บาท
5 uF450V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม270 บาท
7.5 uF400V (50/60Hz)แบบกลม310 บาท
7.5 uF450V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม310 บาท
8 uF440V (50/60Hz)แบบกลม350 บาท
8 uF450V (50/60Hz)แบบเหลี่ยม350 บาท
8 uF450V (50/60Hz)แบบกลมมีขั้ว350 บาท
10 uF400V (50/60Hz)แบบกลม430 บาท
12 uF400V (50/60Hz)แบบกลม450 บาท
15 uF440V (50/60Hz)แบบกลมมีขั้ว480 บาท
16 uF400V (50/60Hz)แบบกลม490 บาท

ตารางเปรียบเทียบขนาดและราคา แคปสตาร์ท

MFDBRANDPRICE
36-43 uFBMI320 บาท
43-52 uFAEROVOX320 บาท
47-56 uFMALLORY350 บาท
53-64 uFAEROVOX350 บาท
53-64 uFBMI350 บาท
88-106 uFBMI380 บาท
88-108 uFSP380 บาท
108-130 uFBMI400 บาท
108-130 uFSP400 บาท
145-174 uFBMI420 บาท
145-175 uFSP420 บาท
216-259 uFPHILIPS450 บาท

Showing 1–21 of 65 results

error: Content is protected !!