แมกเนติก SIEMENS
SIEMENS Magnetic Contactor

จำหน่ายแมกเนติก คอนแทคเตอร์ ยี่ห้อ SIEMENS หรือ Furnas
อุปกรณ์ควบคุมการตัดต่อวงจรไฟฟ้าของระบบเครื่องปรับอากาศ สินค้าคุณภาพมาตรฐาน

error: Content is protected !!