อะไหล่แอร์ DAIKIN คอยล์ร้อน Model RNQ30MV2S / RNQ30MY2S

• อะไหล่หลัก คอยล์ร้อน Model RNQ30MV2S

No.Parts No.Parts Name
A14008955COMPRESSOR (คอมเพรสเซอร์)
B2-34013506CAPTUBE (แคปทิ้วบ์)
C11864005FAN BLADE (ใบพัด)
E8138597JMAGNETIC CONTACTOR (แมกเนติก)
E94008255CAPACITOR, COMPRESSOR (แคปรัน)
E101287831CAPACITOR, FAN MOTOR (แคปพัดลม)
E184015791SINGLE PHASE AC FAN MOTOR (มอเตอร์คอยล์ร้อน)

• อะไหล่รอง คอยล์ร้อน Model RNQ30MV2S

No.Parts No.Parts Name
A21730537RUBBER VIBRATION ISOLATOR
A44010749NUT WITH WASHER
A7095014JTERMINAL COVER
A8095015JGASKET/ TERMINAL COVER
A9095019JRETAINER/ TERMINAL COVER
B14013503MICRO CHANNEL HEAT EXCHANGER
B24013504CONNECTION PIPE ASSY.
B2-1148325JSTOP VALVE
B34013508GAS STOP VALVE ASSY.
B3-1161710JSTOP VALVE (GAS LINE)
B44013509DISCHARGE PIPE ASSY.
B4-14001941HIGH PRESSURE SWITCH
B4-2159974JSERVICING PORT
B54013510SUCTION PIPE
B6045432JSTOP VALVE CAP
B7139571JVALVE CAP
B8119848JFLARE NUT
B9119850JFLARE NUT
B101628829ACCUMULATOR
B114013511PARTITION PLATE FIXING PLATE
C2847003JLOCK NUT/ FAN
C44013131AIR DISCHARGE GRILLE
E11730575MOUNTING PLATE/ ELECTRIC DEVICES
E4113783JTAPPING SCREW
E5099884JGROUNDING TIP
E6062290JCUP WASHER
E7071124JCUP WASHER
E111350474TERMINAL BLOCK
E13066104JTERMINAL BLOCK
E141736410FIXING BAND/ CAPACITOR
E154013418FUSE HOLDER ASSY.
E15-1049248JFUSE HOLDER
E15-2117260JFUSE
E164013512EARTH WIRE
E194013514WIRE HARNESS ASSY. (COMP.)
E204009367SEALING MATERIAL
E211708035SEALING MATERIAL
F14010465BOTTOM FRAME
F24010467SIDE PLATE (RIGHT)
F34010466FRONT PLATE
F44010468FRONT PLATE (1)
F54013515PARTITION PLATE
F64010470MOTOR BASE
F9092045JHANDLE
F10151773JCOVER/ PIPING (FRONT)
F11151774JCOVER/ PIPING (REAR)
F124009049ANCHOR PLATE
F131730599STAND/ COMPRESSOR
F174010471TOP PLATE
F211705113PLATE/ STOP VALVE MOUNTING
F24144658JSEALER (FRONT PLATE 2)
F25 SEALING MATERIAL
F264013516SEALING MATERIAL
F274013517SOUNDPROOF PUTTY
F286016150SEALER (SIDE PLATE)
F30 SEALER
F31162764JSEALER (FRONT PLATE 1)
F321627460SEALER (TOP PLATE)
F331730753SEALING MATERIAL
F34049594JHEX. HEAD TAPPING SCREW
F35131453JTAPPING SCREW
F36094206JHEX. BOLT
F37008203JTRUSS HEAD TAPPING SCREW
F404013518SEALING MATERIAL (BOTTOM)
F414013519SEALING MATERIAL (TOP)
F424013520MCHX BRACKET
F434013521MCHX BRACKET
F444013522THERMAL INSULATION TUBE
F454013523SUPPORT PLATE
F464013524CUSHION RUBBER
F474013525SEALING MATERIAL
F484013526SEALING MATERIAL
F494013527SEALING MATERIAL
K10920483NAMEPLATE DAIKIN
K2 INSTALLATION MANUAL

• อะไหล่หลัก คอยล์ร้อน Model RNQ30MY2S

No.Parts No.Parts Name
A14008958COMPRESSOR (คอมเพรสเซอร์)
B2-34013506CAPTUBE (แคปทิ้วบ์)
C11864005FAN BLADE (ใบพัด)
E8063208JMAGNETIC CONTACTOR (แมกเนติก)
E101287831CAPACITOR, FAN MOTOR (แคปพัดลม)
E184015791SINGLE PHASE AC FAN MOTOR (มอเตอร์คอยล์ร้อน)

• อะไหล่รอง คอยล์ร้อน Model RNQ30MY2S

No.Parts No.Parts Name
A21730537RUBBER VIBRATION ISOLATOR
A44010749NUT WITH WASHER
A101610246TERMINAL COVER
A111610277RUBBER WASHER
A121610284FLANGE NUT
A131610291PACKING
B14013503MICRO CHANNEL HEAT EXCHANGER
B24013504CONNECTION PIPE ASSY.
B2-1148325JSTOP VALVE
B34013508GAS STOP VALVE ASSY.
B3-1161710JSTOP VALVE (GAS LINE)
B44013509DISCHARGE PIPE ASSY.
B4-14001941HIGH PRESSURE SWITCH
B4-2159974JSERVICING PORT
B54013510SUCTION PIPE
B6045432JSTOP VALVE CAP
B7139571JVALVE CAP
B8119848JFLARE NUT
B9119850JFLARE NUT
B101628829ACCUMULATOR
B114013511PARTITION PLATE FIXING PLATE
C2847003JLOCK NUT/ FAN
C44013131AIR DISCHARGE GRILLE
E02013855Reverse Phase Protector
E11730575MOUNTING PLATE/ ELECTRIC DEVICES
E4113783JTAPPING SCREW
E5099884JGROUNDING TIP
E6062290JCUP WASHER
E7071124JCUP WASHER
E111347625TERMINAL BLOCK
E13066104JTERMINAL BLOCK
E154013418FUSE HOLDER ASSY.
E15-1049248JFUSE HOLDER
E15-2117260JFUSE
E164013512EARTH WIRE
E194013533WIRE HARNESS ASSY. (COMP.)
E204009367SEALING MATERIAL
F14010465BOTTOM FRAME
F24010467SIDE PLATE (RIGHT)
F34010466FRONT PLATE
F44010468FRONT PLATE (1)
F54013515PARTITION PLATE
F64010470MOTOR BASE
F9092045JHANDLE
F10151773JCOVER/ PIPING (FRONT)
F11151774JCOVER/ PIPING (REAR)
F124009049ANCHOR PLATE
F131730599STAND/ COMPRESSOR
F174010471TOP PLATE
F211705113PLATE/ STOP VALVE MOUNTING
F24144658JSEALER (FRONT PLATE 2)
F25 SEALING MATERIAL
F264013516SEALING MATERIAL
F274013517SOUNDPROOF PUTTY
F286016150SEALER (SIDE PLATE)
F30 SEALER
F31162764JSEALER (FRONT PLATE 1)
F321627460SEALER (TOP PLATE)
F331730753SEALING MATERIAL
F34049594JHEX. HEAD TAPPING SCREW
F35131453JTAPPING SCREW
F36094206JHEX. BOLT
F37008203JTRUSS HEAD TAPPING SCREW
F404013518SEALING MATERIAL (BOTTOM)
F414013519SEALING MATERIAL (TOP)
F424013520MCHX BRACKET
F434013521MCHX BRACKET
F444013522THERMAL INSULATION TUBE
F454013523SUPPORT PLATE
F464013524CUSHION RUBBER
F474013525SEALING MATERIAL
F484013526SEALING MATERIAL
F494013527SEALING MATERIAL
K10920483NAMEPLATE DAIKIN
K2 INSTALLATION MANUAL

• Click เพื่อดูรายละเอียดอะไหล่คอยล์เย็นเพิ่มเติ่มได้จาก link ด้านล่าง

error: Content is protected !!