น้ำยาล้างระบบ/น้ำมันคอมเพรสเซอร์

จำหน่ายน้ำยาแอร์ทุกประเภท สารทำความเย็นชนิดต่างๆ
น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องทำความเย็น และระบบปรับอากาศ

  • น้ำยาล้างระบบ F-9000, น้ำยาล้างระบบ R-141B, น้ำยาล้างระบบ F-11
  • น้ำมันคอมเพรสเซอร์ Mineral Compressor Oil แบบแกลลอน 4 ลิตร และแบบขวด
  • น้ำมันคอมเพรสเซอร์สังเคราะห์ Polyol ester (POE)
  • น้ำยาล้างคอนเดนเซอร์ DE-SCALER CB
  • น้ำยาล้างแอร์ DE-SCALER F-2
  • น้ำยาล้างคอยล์ แบบขวด, น้ำยาไล่ระบบ แบบขวด

รายชื่อและรุ่นสินค้า น้ำมันคอมเพรสเซอร์

น้ำมันคอมเพรสเซอร์
SUNISO 3 GS

น้ำมันคอมเพรสเซอร์
SUNISO 4 GS

น้ำมันคอมเพรสเซอร์
SUNISO 5 GS

น้ำมันคอมเพรสเซอร์
Capella WF ISO 32

น้ำมันคอมเพรสเซอร์
VITOR No.46

น้ำมันคอมเพรสเซอร์
VITOR No.68

น้ำมันคอมเพรสเซอร์
UNIGA
สำหรับคอมเพรสเซอร์ที่ใช้ร่วมกับน้ำยาแอร์ R134a

รายชื่อและรุ่นสินค้า น้ำยาล้างระบบ

น้ำยาล้างระบบ F-9000
BLUE PLANET

น้ำยาล้างคอนเดนเซอร์
DE-SCALER CB

น้ำยาล้างแอร์
DE-SCALER F-2

น้ำยาล้างระบบ R-141B
(จำหน่ายบรรจุพร้อมถัง)

น้ำยาล้างระบบ F-11
(แบบขวด)

น้ำยาล้างคอยล์แอร์
(แบบขวด)

error: Content is protected !!