ตัวปรับทิศทางลม

Description

ตัวปรับทิศทางลม

ตัวปรับทิศทางลม

ตัวปรับทิศทางลม ใช้สำหรับติดตั้งเพื่อปรับเปลี่ยน และบังคับทิศทางลมที่ออกมาจากคอยล์ร้อนแอร์ หรือคอนเดนซิ่งยูนิต
สินค้าที่จำหน่ายมีขนาด 16 นิ้ว, 18 นิ้ว และ 20 นิ้ว

error: Content is protected !!