เฟสโปรเทคเตอร์ WIP
รุ่น W-OP4

ราคา 2,150 บาท

ราคาสินค้ารวม vat 7% แล้ว
(บริการจัดส่งสินค้าฟรี ในเขตกรุงเทพฯ)

Description

เฟสโปรเทคเตอร์ WIP รุ่น W-OP4

เฟสโปรเทคเตอร์ WIP รุ่น W-OP4

Phase Protector

WIP Phase Protector รุ่น W-OP4 เป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบดิจิตอลเพาเวอร์อีเล็กทรอนิกส์ที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการตรวจสอบ และป้องกันแรงดันกระแสสลับในระบบ 3 เฟส 4 สาย และ 3 เฟส 3 สาย ที่มีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำสูงในการทำงาน โดยมีคุณสมบัติตรวจสอบไฟตก, ไฟเกิน, แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล และไฟขาดเฟส

การทำงานด้านไฟเกิน (Over voltage) เมื่อระดับแรงดันเพิ่มเกินกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้ วงจรหน่วงเวลาเริ่มนับเวลาหน่วงตัด (Delay off) เมื่อครบตามที่ตั้งไว้ รีเลย์จะตัดวงจรอยู่ในสภาวะ De-energize (N/C) และรีเลย์จะต่อวงจรการทำงาน Energize (N/O) โดยอัตโนมัติเมื่อ แรงดันไฟฟ้าลดลงผ่านเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้ลบด้วยค่า Differential (Hysteresis)

การทำงานด้านไฟตก (Under voltage) เมื่อระดับแรงดันลดลงต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้ วงจรหน่วงเวลาเริ่มนับเวลาหน่วงตัด (Delay off) เมื่อครบตามที่ตั้งไว้ รีเลย์จะตัดวงจรอยู่ในสภาวะ De-energize (N/C) และรีเลย์จะต่อวงจรการทำงาน Energize (N/O) โดยอัตโนมัติเมื่อ แรงดันไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นผ่านเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้บวกด้วยค่า Differential (Hysteresis)

การทำงานด้านแรงดันไม่สมดุล (Unbalance voltage) เมื่อระดับแรงดันในแต่ละเฟสลดหรือเพิ่ม มีค่าความต่างศักย์มากกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้ วงจรหน่วงเวลาเริ่มนับเวลาหน่วงตัด (Delay off) เมื่อครบตามที่ตั้งไว้ รีเลย์จะตัดวงจรอยู่ในสภาวะ De-energize (N/C) และรีเลย์จะต่อวงจรการทำงาน Energize (N/O) โดยอัตโนมัติเมื่อ แรงดันไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติผ่านเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้บวกด้วยค่า Differential (Hysteresis)

ราคา 2,150 บาท

error: Content is protected !!