ตัวตอกบานท่อ
ขนาด 1/2″

ราคาโทรสอบถาม

Description

ตัวตอกบานท่อ ขนาด 1/2"

ตัวตอกบานท่อ ขนาด 1/2″

ตัวตอกบานท่อทองแดง ขนาด 1/2″ (4 หุน)
เครื่องมือช่างแอร์ ใช้สำหรับตอกขยายปลายท่อทองแดง

error: Content is protected !!