ตะแกรงหน้าคอยล์ร้อนแบบเหลี่ยม

Description

ตะแกรงหน้าคอยล์ร้อนแบบเหลี่ยม

ตะแกรงหน้าคอยล์ร้อนแบบเหลี่ยม

ตะแกรงหน้าคอยล์ร้อนแบบเหลี่ยม ตะแกรงหน้าสำหรับโครงคอนเดนซิ่งยูนิต
สินค้ามีจำหน่ายทั้งแบบเหลี่ยม และแบบกลม

error: Content is protected !!