โลเพรสเชอร์ Carrier
รุ่น TTLT-TTL-PA37

ราคาโทรสอบถาม

Description

โลเพรสเชอร์ Carrier รุ่น TTLT-TTL-PA37

โลเพรสเชอร์ Carrier รุ่น TTLT-TTL-PA37

PRESSURE SWITCH

โลเพรสเชอร์ Carrier รุ่น TTLT-TTL-PA37 แบบมีสาย

โลเพรสเชอร์คอนโทรล คืออุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับด้านความดันต่ำของระบบ ตามปกติจะต่อเข้ากับท่อซักชั่นของคอมเพรสเชอร์
ซึ่งควบคุมความดันทางด้านความดันต่ำของระบบ โดยจะทำหน้าที่ป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นกับระบบของเครื่องทำความเย็น

เมื่อความดันในระบบด้านความดันต่ำลดลงต่ำกว่าปกติ โลเพรสเชอร์คอนโทรลจะทำหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้าที่เข้าคอมเพรสเซอร์ เพื่อหยุดการทำงานของระบบ และเมื่อระดับความดันกลับสู่สภาวะปกติ โลเพรสเชอร์คอนโทรลจะต่อวงจรไฟฟ้าและสตาร์ทเครื่องใหม่
ซึ่งจะมีอุปกรณ์ล็อกตัวป้องกันการเดินเครื่องเอง เช่นเดียวกันกับไฮเพรสเชอร์คอนโทรล

SPECIFICATIONS

  • MODEL : TTLT-TTL-PA37
  • ใช้กับน้ำยา R22
  • OFF 30 PSIG / ON 60 PSIG / 15-08-L

ราคาโทรสอบถาม

error: Content is protected !!