ฟิลเตอร์แอร์ TRANE
รุ่น 690427070001
(สามารถใช้ร่วมกับรุ่น 026-0810 ได้)

ราคา 480 บาท

ราคาสินค้ารวม vat 7% แล้ว
(บริการจัดส่งสินค้าฟรี ในเขตกรุงเทพฯ)

Description

ฟิลเตอร์แอร์ TRANE รุ่น 690427070001

ฟิลเตอร์แอร์ TRANE รุ่น 690427070001

ฟิลเตอร์แอร์ TRANE
รุ่น 690427070001
(สามารถใช้ร่วมกับรุ่น 026-0810 ได้)
FILTER FOR CONVERTIBLE TYPE (MCX, CFEA, CFEB)

ใช้กับแอร์เทรน TRANE ซีรีส์ HI-COMMAND
• รุ่น MCX512EB/ MCX512EB5/ MCX518EB
• Filter RH 203x357x3 mm (1)
• รุ่น MCX518EB5/ MCX524EB/ MCX524EB5
• Filter RH 203x357x3 mm (1)
• รุ่น MCX530EB/ MCX530EB5/ MCX536EB
• Filter RH 203x357x3 mm (1)
• รุ่น MCX536EB5/ MCX042EB/ MCX048EB
• Filter RH 203x357x3 mm (1)
• รุ่น MCX042EB5/ MCX060EB
• Filter RH 203x357x3 mm (1)

ใช้กับแอร์เทรน TRANE ซีรีส์ HI-COMMAND WATER COIL
• รุ่น CFEA04-06
• Filter RH 203x357x3 mm (1)
• รุ่น CFEA08
• Filter RH 203x357x3 mm (1)
• รุ่น CFEA10-12
• Filter RH 203x357x3 mm (1)
• รุ่น CFEA14
• Filter RH 203x357x3 mm (1)
• รุ่น CFEA16-20
• Filter RH 203x357x3 mm (1)

ราคา 480 บาท

error: Content is protected !!