ฟิลเตอร์แอร์ TRANE
รุ่น 690428060001
(สามารถใช้ร่วมกับรุ่น 028-1909 ได้)

ราคา 480 บาท

ราคาสินค้ารวม vat 7% แล้ว
(บริการจัดส่งสินค้าฟรี ในเขตกรุงเทพฯ)

Description

ฟิลเตอร์แอร์ TRANE รุ่น 690428060001

ฟิลเตอร์แอร์ TRANE รุ่น 690428060001

ฟิลเตอร์แอร์ TRANE
รุ่น 690428060001
(สามารถใช้ร่วมกับรุ่น 028-1909 ได้)
FILTER FOR CONVERTIBLE TYPE (MCX, CFEA, CFEB)

ใช้กับแอร์เทรน TRANE ซีรีส์ NEW STYLUS, NEW STYLUS ENVI
• รุ่น MCX512GB0,GB5/ MCX518GB0/ MCXC12GB0/ MCXC18GB0/ MCXA12GB0, GB5/ MCXA18GB0
• Filter 440 mm (2)
• รุ่น MCX518GB5/ MCX524GB0, GB5/ MCXC24GB0/ MCXA18GB5/ MCXA24GB0, GB5
• Filter 440 mm (2)
• รุ่น MCX530GB0, GB5/ MCX536GB0/ MCXC30GB0/ MCXC36GB0/ MCXA30GB0, GB5/ MCXA36GB0
• Filter 440 mm (2)
• รุ่น MCX042-048GB0/ MCXD42-D48GB0/ MCXA42-48GB0
• Filter 440 mm (2)
• รุ่น MCX536GB5/ MCX042GB5/ MCX060GB0/ MCXD60GB0/ MCXA36GB5/ MCXA42GB5/ MCXA60GB0
• Filter 440 mm (2)

ใช้กับแอร์เทรน TRANE ซีรีส์ AQUASTYLUS WATER COIL
• รุ่น CFEB04-06
• Filter 440 mm (2)
• รุ่น CFEB08
• Filter 440 mm (2)
• รุ่น CFEB10-12
• Filter 440 mm (2)
• รุ่น CFEB14
• Filter 440 mm (2)
• รุ่น CFEB16-20
• Filter 440 mm (2)

ราคา 480 บาท

error: Content is protected !!