โครงคอยล์เย็นแอร์ผนัง

Description

โครงคอยล์เย็นแอร์ผนัง

โครงคอยล์เย็นแอร์ผนัง

โครงคอยล์เย็นแอร์ผนัง หรือ โครงแฟนคอยล์แอร์แบบติดผนัง
สินค้าที่จำหน่ายมีขนาด
– ขนาด 12,000 BTU
– ขนาด 18,000 BTU
– ขนาด 25,000 BTU
– ขนาด 35,000 BTU

error: Content is protected !!