โครงคอยล์ร้อน 2 ใบพัด

Description

โครงคอยล์ร้อน 2 ใบพัด

โครงคอยล์ร้อน 2 ใบพัด

โครงคอยล์ร้อน 2 ใบพัด หรือ โครงคอนเดนซิ่งยูนิตแบบ 2 ใบพัด
สินค้ามีจำหน่ายทั้งแบบโครงเหล็ก และโครงพลาสติก (เหมาะสำหรับกับการติดตั้งแถวชายทะเล)
โดยแยกตามขนาดของ BTU เครื่องปรับอากาศ
– ขนาด 35,000 ถึง 38,000 BTU
– ขนาด 40,000 ถึง 48,000 BTU
– ขนาด 56,000 ถึง 60,000 BTU

error: Content is protected !!